) Bobath koncept | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Bobath koncept

Neurovývojový koncept léčby pro neurologické pacienty, původně vyvinut manžely Bobathovými pro děti s DMO. Svými terapeutickými principy je však také využíván i u dospělých pacientů s neurologickým postižením, nejčastěji pro pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP) nebo s roztroušenou sklerózou (RSM). Terapeut vyšetřuje funkční schopnosti pacienta pro danou situaci a stanoví cíle a způsoby jak co nejlépe danou situaci zvládnout

Pro koho je terapie vhodná

  • dospělí pacienti po CMP a s dalšími neurologickými nemocemi
  • dospělí pacienti se spastickým syndromem
  • dětský pacient s centrální koordinační poruchou nebo DMO
  • dětský pacient s opožděným psychomotorickým vývojem, polohovou plagiocefalií nebo jiným vrozeným onemocněním ovlivňujícím fyziologický vývoj
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna