Ceník

Ceník služeb

Služby a výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Léčebnou rehabilitaci poskytujeme klientům smluvních zdravotnických pojišťoven na základě FT poukazu k ošetření.

Léčebnou rehabilitaci nabízíme i za přímou platbu i klientům jiných pojišťoven, se kterými nemáme smluvní vztah, nebo klientům bez FT poukazu.

Komplexní kineziologický rozbor
 • analýza pohybového systému, instruktáž správných pohybových stereotypů a návrh další terapie
 • 30 min/ 500 Kč
  Individuální cvičení s fyzioterapeutem 30 min/ 500 Kč
  Individuální cvičení s fyzioterapeutem 55 min/ 750 Kč
  Kineziotaping
 • tejpování v rámci terapie
 • 1 cm /2 Kč
  Kineziotaping mimo terapii
 • cena se odvíjí od délky tejpu a času pro aplikaci
 • 10 min/ 70 Kč
  Elektroléčba
 • TENS, kombinovaná terapie, UZ, VAS, IF proudy, Trabertovy proudy, DD
 • 15-20 min/ 90 Kč
  Přístrojová lymfodrenáž
 • Pneuvén
 • 20 min/ 150 Kč
  Manuální lymfodrenáž
 • dolních končetin + lymfodrenáž krku
 • 55 min/ 900 Kč
  Manuální lymfodrenáž
 • horních končetin + lymfodrenáž krku
 • 55 min/ 900 Kč
  Klasická masáž 55 min/ 750 Kč

  Konzultace (odborné posouzení psychomotorického vývoje dítěte fyzioterapeutem, vyšetření na podoskopu a návrh cvičení popřípadě úpravy obuvi či aplikace vložek, ergonomické řešení pracovního prostoru a návrh kompenzačních cvičení apod.) 30 min./ 500 Kč, 55 min./750 Kč

  FAQ

  Časté otázky klientů

  První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
  Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
  Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
  Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
  Zdravotní pojišťovny
  Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna