) Vojtova reflexní lokomoce | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Vojtova reflexní lokomoce

Je terapeutický princip, ve kterém jsou aktivovány (vyvolávány) motorické reakce (koordinace), které jsou vrozené každému člověku. Vyskytují se od narození a trvají po celý život. Vojta zjistil, že i u pacientů s poškozenou centrální nervovou soustavou lze tyto pohybové reakce vyvolat. Nejprve v neúplné formě, ale při častějším opakování této aktivace se objevují rozsáhleji a celistvěji. Metoda je vhodná a je využívána u dětí s centrální koordinační poruchou (CKP) nebo u dětí s DMO. Její principy lze ale využít i u dospělých pacientů s neurologickým onemocněním.

Pro koho je terapie vhodná

  • pro dětské pacienty s CKP (centrální koordinační porucha), DMO
  • pro dospělé pacienty s neurologickou diagnózou
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna