) Akrální koaktivační terapie | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Akrální koaktivační terapie (ACT)

Systém cvičení, který vychází z vývojových pozic dítěte do 1 roku věku. K aktivaci využívá vzporu o akrální (koncové) části končetin jako jsou kořeny dlaní, paty. Aktivací svalových řetězců dochází k napřímení páteře, stabilizaci končetin a trupu.

Pro koho je terapie vhodná

  • pro pacienty s funkčním nebo strukturálním postižením páteře
  • pro děti s vadným držením těla nebo skoliózou
  • pro těhotné klientky
  • pro dospělé k udržení kondice a správného držení těla
  • pro sportovce
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna