) Cvičení ve virtuální realitě | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Cvičení ve virtuální realitě

Virtuální realita využívá stimulace zrcadlových neuronů, kdy se mozek při sledování simulovaného pohybu v ní zapojuje úplně stejně, jako kdyby člověk pohyb sám prováděl. Cílená aktivita ve virtuálním prostředí vede také ke zlepšení rozsahu pohybu ve velkých kloubech, jako je třeba ramenní kloub. U neurologicky nemocných pacientů vede ke zlepšení motorického učení, kognitivních funkcí, a tak k podpoře neuroplasticity mozku. Naše fyzioterapie je partnerem VR Vitalis jehož terapeutické moduly využíváme.

Pro koho je terapie vhodná

  • pro pacienty s poruchou periferního nebo centrálního nervového systému (CMP, RSM apod.)
  • pro pacienty s funkční i strukturální poruchou bederní páteře
  • pro pacienty se syndromem bolestivého ramene, nebo po operacích ramene
  • pro pacienty s Parkinsonovou chorobou
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna