) Fyzikální terapie | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Fyzikální terapie

Je součástí léčebné rehabilitace, kde pomocí různých forem fyzikálních energií léčíme funkční a strukturální poruchy převážně pohybového systému. Na našem pracovišti pracujeme s přístroji firmy BTL, která patří ke špičce v tomto oboru.

Träbertovy proudy

Nízkofrekvenční proudy a výrazným analgetickým (protibolestivým) účinkem, používají se k rychlé úlevě od bolestí chronického charakteru pohybové soustavy.

Interferenční proudy (IF)

Jsou dva navzájem působící proudy sinusového průběhu o frekvencích 5000Hz a 5001-5100Hz.

Transkutánní elektrická nervová stimulace TENS

Je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna.

Diadynamické proudy

Jde o pulzní sinusové proudy složené ze dvou složek – stejnosměrné a střídavé. Řadíme je mezi nízkofrekvenční proudy (do 1000 ).

Kombinovaná terapie (KT)

Ve fyzioterapii jde nejčastěji o kombinaci ultrazvukové terapie a elektroterapie (TENS, IF), a to především kvůli skvělým účinkům při terapii bolestivých (spoušťových) bodů.

Ultrazvuková terapie

Ultrazvuk je mechanické vlnění kmitů krystalu umístěného v ultrazvukovém aplikátoru (hlavici).

Magnetoterapie

Jde o působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus, při kterém je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence.

Přístrojová lymfodrenáž

Lymfatické drenáže působí na lymfatický systém (lymfatické uzliny, lymfatické cesty) a způsobuje úlevu od otoků jakéhokoliv původu.

FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna