) Kineziotejping | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Kineziotejping – Medical Taping Concept (MTC)

Je terapeutický koncept, kdy se používá elastická tejpovací páska různých barev. Jedímn z hlavních účinků je ovlivnění látkové výměny, nalepením tejpu se zvedá kůže od podkoží což podporuje odtok lymfy či zvyšuje prokrvení, urychluje se i samotné hojení, dochází k dráždění receptorů – jak kožních tak receptorů ve svalech a šlachách. Je důležitý směr lepení, kterým lze dosáhnout i regulace svalového napětí (ve smyslu snížení i zvýšení). Lze nalepit také funkční tejp ke korekci – například pes equinovarus (vrozeně vtočená noha), valgózní postavení kotníků u dětí nebo hyperkyfóza hrudní páteře a mnohé další . Koncept lze používat i k ovlivnění bolesti (přes tzv.vrátkovou teorii) či k ovlivnění akubodů. Tejpovat lze například v průběhu přetížených svalů či ke snížení bolestivosti svalů a kloubů, zvýšení stability kloubu atp. Metoda se využívá jako doplněk k pohybové terapii.

Pro koho je terapie vhodná

  • pro pacienty s bolestivým pohybem ke zmírnění bolestí a zlepšení možnosti provést fyziologický pohyb
  • pro klienty, kde potřebujeme ovlivnit správné svalové napětí (tonizace, relaxace)
  • pro pacienty s problémy v lymfatickém systému
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna