) Metoda Roswity Brunkow | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Metoda Roswity Brunkow

je systém vpěrných cvičení v jednotlivých vývojových polohách. Základním principem je princip opory a postavení aker (koncových částí končetin) vůči trupu a hlavě a závislosti motorické aktivity na tomto nastavení. Díky aktivnímu zapojení svalových řetězců dochází k napřímení trupu a může následovat pohyb. Opěrný bod může být reálný i virtuální, jeho vytvoření je nezbytné pro zapojení svalových řetězců. Systém vzpěrných cvičení, které metoda R. Brunkow zahrnuje, umožňuje zlepšení funkce oslabených a stabilizačních svalových skupin. Její využití je jak u dětského tak u dospělého pacienta. Z této metody vychází další terapeutický koncept Akrální koaktivační terapie dle Špringrové (ACT)

Pro koho je terapie vhodná

  • pro pacienty po úrazech páteře a končetin
  • pro pacienty s funkční i strukturální poruchou páteře
  • pro pacienty s vadným držením těla nebo skoliózou
  • pro pacienty s poruchou periferního nebo centrálního nervového systému
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna