) Mobilizace kloubů a páteře | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Mobilizace kloubů a páteře

Ošetření kloubů následuje po detailním vyšetření kloubní vůle tzv. „joint play“, kdy zjišťujeme blokádu kloubu. Při ošetření fyzioterapeut jemně mobilizuje a vrací kloub do správné polohy.

Pro koho je terapie vhodná

  • při blokádách páteře a kloubů končetin z funkčních i strukturálních příčin
  • pacienti s blokádami v kloubech po zlomeninách a delší imobilizaci
  • pacienti se syndromem karpálního tunelu, tenisovým a oštěpařským loktem (epicondylitidy)
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna