) Techniky měkých tkání | fyzioterapiepohoda.cz
Procedura

Techniky měkkých tkání

Speciální manuální fyzioterapeutická metoda, která slouží k ošetření měkkých struktur jako je kůže, podkoží, fascie, svalový úpon nebo kloubní pouzdro. Problémy v těchto strukturách jsou často zdrojem bolestí, omezení pohybu a dalších funkčních změn.

Pro koho je terapie vhodná

  • pro klienty s bolestmi zad v kterémkoli úseku
  • pro pacienty po operacích na pohybovém systému
  • při blokádách páteře a kloubů končetin
  • při terapii jizev po operacích
FAQ

Časté otázky klientů

První návštěva zahrnuje důkladné posouzení vašich zdravotních potřeb a cílů fyzioterapie. Fyzioterapeut zhodnotí váš stav, diskutuje s vámi o příčinách obtíží a společně s vámi vypracuje individuální plán léčby.
Závisí to na pojišťovně a na konkrétních podmínkách. Některé služby fyzioterapie mohou být hrazeny zdravotními pojišťovnami, avšak v některých případech může být potřeba platit samostatně. Pro konkrétní informace nás doporučujeme kontaktovat.
Frekvence návštěv a délka léčby závisí na individuálních potřebách a stavu klienta. Fyzioterapeut vám doporučí optimální plán péče, který může zahrnovat pravidelné návštěvy s postupným snižováním frekvence v průběhu léčby.
Fyzioterapeut zahájí konzultací a důkladným posouzením vašich potřeb. Na základě této analýzy vytvoří individuální plán léčby, který zahrnuje cvičení, terapeutické postupy a cílené intervence. Čas, než začnete vidět výsledky, se liší podle povahy problému, vaší odhodlanosti a dodržování doporučení fyzioterapeuta.
Zdravotní pojišťovny
Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna Pojišťovna